מועצה אזורית הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 12/23 – כביש גישה בית עלמין חבר פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 13/23 – שדרוג תאורה במגרש כדורגל יעל פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 16/23 – השלמת תאורה במגרש כדורגל מוקיבלה פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 17/23 – שיפוץ מגרש כדורסל מולדת פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 18/23 – שיפוץ גן ילדים ברוש- קיבוץ תל יוסף פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 19/23 – הקמת שצ"פ בישוב ניר יפה פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 10/23 - מתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע ארגוניות פומבי 09/03/2023 12:00 23/04/2023 12:00

מועצה אזורית הגלבוע - החברה הכלכלית הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע - החברה הכלכלית הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

מועצה אזורית הגלבוע - קולחי הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע - קולחי הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

תוצאות מכרזים עבור לארכיון המכרזים