כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 05/19 תכנון, הקמת והפעלת מרכז סיור, הדרכה ולינה בגלבוע פומבי 04/04/2019 12:00 20/06/2019 12:00
גלבוע  - החברה הכלכלית לתכנון ולפיתוח בע"מ הזמנה להציע הצעות תכנון, הקמת והפעלת מועדון צניחה פומבי 04/04/2019 12:00 20/06/2019 12:00

תוצאות מכרזים עבור לארכיון המכרזים