כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 06/20 - יועץ משפטי חיצוני קבוע פומבי 24/05/2020 12:00 04/06/2020 12:00
מועצה אזורית הגלבוע מכרז פומבי מס' 05/20 -  למתן שירותי אחזקת תאורת רחובות/תאורת בטחון ועבודות חשמל ביישובי מועצה אזורית הגלבוע פומבי 19/05/2020 12:00 15/06/2020 12:00
מכרז 02/20 – שיפוץ בית הכנסת הישן – מושב ברק פומבי 07/05/2020 12:00 28/05/2020 12:00

תוצאות מכרזים עבור לארכיון המכרזים