מועצה אזורית הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 26/22 – השלמת עבודות פיתוח ותשתיות – מושב ברק (הרחבה) חיצוני 28/11/2022 12:00 22/12/2022 12:00
מכרז 27/22 – השלמת עבודות פיתוח ותשתיות – מושב מיטב (הרחבה) פומבי 28/11/2022 12:00 22/12/2022 12:00
מכרז 28/22 – השלמת עבודות פיתוח במפוצלים– ישוב נורית פומבי 28/11/2022 12:00 22/12/2022 12:00

מועצה אזורית הגלבוע - החברה הכלכלית הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע - החברה הכלכלית הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

מועצה אזורית הגלבוע - קולחי הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע - קולחי הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

תוצאות מכרזים עבור לארכיון המכרזים