כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 37/18  שיפוץ מרכז שיקום – ישוב יעל תענך פומבי 19/11/2018 12:00 02/12/2018 12:00
מכרז 38/18 – קירוי מגרש כדורסל – רם און פומבי 19/11/2018 12:00 02/12/2018 12:00
מכרז 28/18 – שיקום תשתיות – קיבוץ חפציבה פומבי 27/08/2018 12:00

תוצאות מכרזים עבור לארכיון המכרזים