דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום למפקח רישוי בניה בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה או ברשות המקומית דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/09/2022 12:00 20/09/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה קצין ביקור סדיר (קב"ס) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/09/2022 12:00 16/09/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מלווה עו"ס במחלקות לשירותים חברתיים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/09/2022 12:00 09/09/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה עו"ס נותן/ת  שירות  עצמאי/ת לריכוז תוכנית נתיבים להורות גיל רך דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/09/2022 12:00 22/09/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/08/2022 12:00 02/09/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס / מרכז/ת למשפחתונים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 07/07/2022 12:00 22/07/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג אוטובוס דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 30/06/2022 12:00 15/07/2022 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 30/06/2022 12:00 15/07/2022 12:00
לעמותה לניהול תחנת העמקים (ע"ר) דרוש/ ה מנכ"ל / ית דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/06/2022 12:00 12/07/2022 00:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מידען/ית תכנוני דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/06/2022 12:00 08/07/2022 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות  מחליפים/ות בהסעה לתלמידים/ות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/06/2022 12:00 08/07/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מ.מ מנהל/ת מרכז לגישור ודיאלוג דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 21/06/2022 12:00 30/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות רכזים/ות לקייטנות הקיץ  בגני הילדים / בתי הספר  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/06/2022 12:00 23/06/2022 12:00
דרוש/ה מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/06/2022 01/07/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות  נותני  שירות  עצמאיים מטפלים לתוכנית נתיבים להורות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/06/2022 12:00 27/07/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום לפועל ניקיון ותברואה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/06/2022 12:00 23/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת תחום בתי הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/06/2022 12:00 24/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית הספר "חב"ד" דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/06/2022 12:00 24/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס צח"י (צוות חירום / חוסן יישובי ) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/06/2022 12:00 24/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות  מחליפים/ות בהסעה לתלמידים/ות במסגרת החינוך מיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/06/2022 12:00 24/06/2022 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מידען/ית תכנוני בהיקף : 100% משרה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/06/2022 12:00 24/06/2022 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 02/06/2022 12:00 17/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת מרכז לגישור ודיאלוג דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 02/06/2022 12:00 17/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ליחידה לקידום נוער עובד/ת קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 02/06/2022 12:00 17/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ליחידה לקידום נוער ממלא מקום לתפקיד עובד/ת קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 02/06/2022 12:00 17/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ליחידה לקידום נוער  עובד/ת קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע 19/05/2022 12:00 03/06/2022 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 19/05/2022 12:00 03/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת מרכז לגישור ודיאלוג דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 19/05/2022 12:00 03/06/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום לעו"ס צח"י (צוות חירום / חוסן יישובי ) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/05/2022 12:00 18/05/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת קייטנה רשותי (זמני כחודשיים) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/05/2022 12:00 15/05/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ליחידה לקידום נוער ממלא מקום לתפקיד עובד/ת קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/05/2022 12:00 16/05/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 07/04/2022 12:00 22/04/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 07/04/2022 12:00 22/04/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרושים/ות סייעות/ים בגני הילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 07/04/2022 12:00 22/04/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס נוער לבית חם לנערות  בישוב מוקייבלה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/03/2022 12:00 08/04/2022 12:00
דרוש רכז יחידת גבייה וחיובים היחידה:  גביה דרושים לתאגיד לקולחי הגלבוע פומבי 21/03/2022 12:00 08/04/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ ה בודק בקשות להיתרי בניה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/03/2022 25/03/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים דרושים/ות מורות/ים/ מדריכות/ים לקייטנות פסח בבתי הספר  ברחבי המועצה כיתות  א' – ג' דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/03/2022 25/03/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות גנן/נת בגני הילדים ברחבי המועצה  לחופשת הפסח דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/03/2022 25/03/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות  מחליפים/ות בהסעה לתלמידים/ות במסגרת החינוך מיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/03/2022 12:00 18/03/2022 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס קהילתי – 50% משרה/ עו"ס צח"י (צוות חירום / חוסן יישובי)– 50% משרה – ממלא מקום לחל"ד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/03/2022 12:00 18/03/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת הפקת אירועי חגיגות ה100 להתיישבות בגלבוע  דרוש \ה  עוזר\ת הפק\ה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/03/2022 12:00 17/03/2022 12:00
למרכזים קהילתיים הגלבוע דרושים/ות: מאמן כושר, מאמני כדורגל למחלקות הילדים והנוער, מאמן שוערים, עוזרי מאמן דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/02/2022 12:00 28/02/2022 00:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס קהילתי וצח"י (צוות חירום / חוסן יישובי ) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 14/02/2022 12:00 18/02/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס קהילתי  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/02/2022 18/02/2022 12:00
הגלבוע דרוש/ה אם /אב בית ומדריך/כה לבית חם לנערות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/02/2022 12:00 18/02/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה עוזר מהנדס מועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/02/2022 12:00 18/03/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס לחוק הנוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/01/2022 12:00 11/02/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותני שירות  עצמאיים בתפקיד מרפא/ה בעיסוק למרכז לגיל הרך דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 25/01/2022 12:00 08/02/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל יחידת ניהול ההון האנושי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/01/2022 12:00 28/01/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מפקח וטרינרי בכלביה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 07/01/2022 21/01/2022 12:00
למרכזים קהילתיים גלבוע דרוש/ה מזכיר/ת מתנ"ס דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/01/2022 12:00 16/01/2022 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת תוכנית הלאומית לילדים בסיכון 360 דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 17/12/2021 12:00 31/12/2021 12:00
דרוש רכז יחידת גבייה וחיובים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 17/12/2021 12:00 20/12/2021
דרוש/ה בודק בקשות להיתרי בניה דרוג: הנדסאים /טכנאים / מהנדסים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 10/12/2021 24/12/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות נותני  שירות  עצמאיים מטפלים לתוכנית נתיבים להורות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/12/2021 12:00 19/12/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים דרושים/ות מדריכים לקייטנות חנוכה בבתי הספר ברחבי המועצה כיתות א' – ג' דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/11/2021 12:00 25/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים דרושים/ות מורות/ים לקייטנות חנוכה בבתי הספר ברחבי המועצה כיתות  א' – ג' דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/11/2021 12:00 25/11/2021 12:00
ד ר ו ש פקיד גבייה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 17/11/2021 30/11/2021 12:00
ד ר ו ש / ה מנהל/ת יחידת גבייה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 10/11/2021 12:00 30/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות גנן/נת בגני הילדים ברחבי המועצה לחופשת חנוכה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 05/11/2021 12:00 12/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג אוטובוס מחליף דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/10/2021 12:00 12/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכירה למנהלת אגף חינוך דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/10/2021 12:00 12/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום לחופשת לידה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/10/2021 12:00 12/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרושים/ות במסגרת התוכנית הלאומית נאמן קורונה בגני הילדים ברחבי המועצה לפרויקט זמני  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/10/2021 12:00 05/11/2021 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות סייעות/ים בגני הילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/10/2021 12:00 05/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות בהסעה במסגרת החינוך מיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/10/2021 12:00 05/11/2021 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת צמוד/ה/ רפואית לתלמיד/ה                   כללי פומבי 22/10/2021 12:00 05/11/2021 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עוזר מהנדס מועצה כללי פומבי 22/10/2021 12:00 05/11/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות ליחידה לקידום נוער עובדים/ות קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 14/10/2021 12:00 29/10/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי ועו"ס לחוק הנוער היקף משרה 100% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 14/10/2021 12:00 29/10/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותנ/ת  שירות  עצמאי/ת מורים/מורות למרכזי למידה שכונתיים בחברה הערבית ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/10/2021 12:00 21/10/2021 12:00
מכרז חיצוני- למרכזים קהילתיים גלבוע דרוש/ה אם / אב בית לאולמות ספורט גן נר , דדו  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 05/10/2021 12:00 16/10/2021 12:00
מכרז חיצוני- למרכזים קהילתיים גלבוע דרוש/ה מזכיר/ת מתנ"ס דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 05/10/2021 12:00 16/10/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אם בית למעדונית דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 30/09/2021 12:00 08/10/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה                   דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 14/09/2021 12:00 27/09/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים בגני הילדים  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/09/2021 12:00 24/09/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג/ת אוטובוס  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 05/09/2021 12:00 20/09/2021 12:00
לדורות בגלבוע-העמותה לוותיקי הגלבוע  דרוש/ה : מנכ"ל/ית לעמותה כללי פומבי 05/09/2021 12:00 29/09/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס קהילתי וצח"י (צוות חירום / חוסן יישובי) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/08/2021 12:00 10/09/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אם בית למעדונית דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/08/2021 12:00 10/09/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עובד/ת בניקיון משרד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/08/2021 12:00 10/09/2021 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות ליחידה לקידום נוער עובדים/ות קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/08/2021 12:00 10/09/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים בגני הילדים ובבתי הספר דרושים/ות מדריך/כה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 17/08/2021 12:00 27/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים בגני הילדים דרושים/ות גנן/ננת דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 17/08/2021 12:00 27/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים בבתי הספר דרושים/ות מורים/ות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 17/08/2021 12:00 27/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים בבתי הספר דרושים/ות ​​​​​​​רכז/ת דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 17/08/2021 12:00 27/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס נושמים לרווחה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 12/08/2021 12:00 27/08/2021 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים בגני הילדים  כללי פומבי 12/08/2021 12:00 27/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עוזר מהנדס מועצה כללי פומבי 12/08/2021 12:00 27/08/2021 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת מחלקת  התברואה כללי פומבי 05/08/2021 12:00 20/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה רכז/ת מקצועי ליחידת איכות הסביבה כללי פומבי 05/08/2021 12:00 20/08/2021 12:00
הגלבוע דרושים/ות מזכירות/ים לסגן ראש המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/07/2021 12:00 13/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית ספר הדמוקרטי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/07/2021 12:00 06/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות ליחידה לקידום נוער עובדים/ות קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/07/2021 12:00 06/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות + מלווים מחליפים בהסעה לתלמידים/ות במסגרת החינוך מיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/07/2021 12:00 06/08/2021 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה רכז/ת ל'גילבוע' -המרכז לגיל הרך דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/07/2021 12:00 06/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עוזר מהנדס מועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/07/2021 12:00 06/08/2021 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא/ת מקום לחופשת לידה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 15/07/2021 12:00 26/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותנ/ת  שירות  עצמאי/ת רכז/ת לתכנית אור רב תחומי במסגרות החינוך לגיל הרך ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 14/07/2021 12:00 04/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבועבמסגרת התוכנית הלאומית 360 נדרוש/ה רכז/ת ל'גילבוע' -המרכז לגיל הרך  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/07/2021 19/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  לפרויקט לתוכנית נתיבים להורות בגיל הרך )לידה -6) דרוש /ה רכז/ת לתוכנית  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/07/2021 23/07/2021 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה לאולם בית ציזלינג דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/07/2021 23/07/2021 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושהבלנית למקווה בישוב גן נר  היקף משרה: %5.33  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/07/2021 12:00 23/07/2021 15:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית ספר  הדמוקרטי  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/07/2021 23/07/2021 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מזכירות/ים לסגן ראש המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פנימי 02/07/2021 12:00 16/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה  מזכיר/ה לבית הספר יסודי נעאורה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/07/2021 12:00 16/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרושים/ות מלווים/ות  מחליפים  בהסעה לתלמידים/ות  במסגרת החינוך מיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 25/06/2021 02/07/2021 12:00
מכרז פומבי למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה רכז/ת מקצועי ליחידת איכות הסביבה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/06/2021 12:00 09/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותנ/ת  שירות  עצמאיים מורים/מורות למרכזי למידה שכונתיים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/06/2021 12:00 04/08/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע   דרוש/ה מזכיר/ה לבית הספר   יסודי נעאורה  כללי פומבי 18/06/2021 30/06/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית ספר יסודי - יד לחמישה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/06/2021 02/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות  מחליפים  בהסעה לתלמידים/ות  במסגרת החינוך מיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/06/2021 12:00 02/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נותן שירות עצמאי בתחום –בריאות הסביבה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 07/06/2021 12:00 24/06/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות לפרויקט זמני (קיץ 2021) מדריך לפעילות "לילות לבנים" ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/06/2021 12:00 17/06/2021 12:00
 מכרז פומבי למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 28/05/2021 11/06/2021 12:00
מכרז  פומבי למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות במסגרת התוכנית "עיר ללא אלימות" מדריך/מדריכה מוגנות לבית ספר עמל עמק חרוד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 28/05/2021 11/06/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה משנית לבית הספר יסודי עמק חרוד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 28/05/2021 11/06/2021 12:00
מכרז ח21/01 למנה/ת פארק תעשיה מבואות גלבוע דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/05/2021 12:00 10/06/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות גנן/נת לקייטנת הקיץ  בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 20/05/2021 12:00 02/06/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מנהל/ת קייטנה לקייטנות הקיץ בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 20/05/2021 12:00 02/06/2021 12:00
בוטל!!! למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות במסגרת התוכנית "עיר ללא אלימות" מדריך/מדריכה מוגנות לבית ספר עמל עמק חרוד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/05/2021 12:00 21/05/2021 12:00
בוטל!!! למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג/ת אוטובוס בהיקף :  100% משרה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/05/2021 12:00 21/05/2021 12:00
בוטל!!! למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/05/2021 12:00 21/05/2021 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה בהיקף : %100 משרה | דירוג עו"סים: י' – ח' עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 08/04/2021 12:00 16/04/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה בית הספר הדמוקרטי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/03/2021 12:00 26/03/2021 12:00
למרכז היום "דורות בגלבוע" דרוש/ה מטפל/ת  בחצי משרה  כללי פומבי 11/03/2021 12:00 15/03/2021 00:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות רכז/ת  ולהובלת קבוצה לקייטנות פסח בבתי הספר ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/03/2021 12:00 17/03/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות גנן/נת  לקייטנת פסח בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/03/2021 12:00 18/03/2021 12:00
עובד/ת סוציאלי/ת ורכז/ת תפעולי למרכז היום "דורות בגלבוע" כללי פומבי 11/03/2021 12:00 18/03/2021 00:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה משנית בית הספר יסודי עמק חרוד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/03/2021 12:00 12/03/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה בכפוף לאישור משרד החינוך דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 28/02/2021 12:00 07/03/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מפקח/ת תכנון ובנייה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 12/02/2021 12:00 19/02/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה רכז/ת מקצועי ליחידת איכות הסביבה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 12/02/2021 12:00 19/02/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום לתקופה זמנית עד ליציאה להליכי מכרז מפקח/ת תכנון ובנייה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/02/2021 12:00 12/02/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מורות/ים לקייטנות חנוכה בבתי הספר ברחבי המועצה כיתות א' – ב' דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/12/2020 12:00 09/12/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מדריכים/סייעות לקייטנות חנוכה בבתי הספר ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 30/11/2020 12:00 07/12/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות גנן/נת לקייטנות חנוכה בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 30/11/2020 12:00 07/12/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/11/2020 12:00 04/12/2020 12:00
  מועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית ספר הדמוקרטי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/11/2020 12:00 04/12/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות נותני שירות עצמאיים מטפלים באומנות/תנועה/מוזיקה/דרמה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 25/11/2020 12:00 04/12/2020 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עובד/ת בניקיון בבית ספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 15/11/2020 12:00 22/11/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים / סבב בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/11/2020 12:00 16/11/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מורים/ מדריכים לתוכנית ניצנים בבתי הספר ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 28/10/2020 12:00 04/11/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג אוטובוס באופן זמני למילוי מקום דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 10/09/2020 12:00 17/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות נהגי אוטובוס בהיקף : 100% משרה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 10/09/2020 12:00 18/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל אגף חינוך כללי פומבי 10/09/2020 12:00 09/10/2020 12:00
למרכזים קהילתיים הגלבוע דרוש מנהל חשבונות ושכר כללי פומבי 10/09/2020 12:00 19/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית הספר הדמוקרטי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/09/2020 12:00 11/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית הספר "גלבוע" דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/09/2020 12:00 11/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/הנהג אוטובוס מחליף/ ממלא מקום דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 06/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 06/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מ"מ לתקופת חל"ד בהיקף משרה של 100% ( עו"ס לבית חם לנוער בסיכון-66%, ועו"ס מרחבי – 34%) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 06/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס למשפחתונים בהיקף משרה של 33% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 04/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית /איש תחזוקה בבית ספר יסודי עין חרוד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 04/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס לבית חם לנוער בסיכון  בהיקף משרה של 67% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 04/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה בית הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 04/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ליחידה לקידום נוער עובד/ת קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/08/2020 12:00 04/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות  בהסעה לתלמידים/ות במסגרת החינוך מיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/08/2020 12:00 02/09/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה במסגרת קול קורא " העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים-תמיכה מיוחדת בעת הקורונה" בבתי הספר ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/08/2020 12:00 23/08/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס לבית חם לנוער בסיכון  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 02/07/2020 12:00 10/07/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/06/2020 12:00 22/06/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע לפרויקט מעברים בחופשת הקיץ דרוש/ה רכז/ת  לבתי הספר בתחומי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/06/2020 12:00 19/06/2020 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מורות/ מורים לקייטנת מעברים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/06/2020 12:00 19/06/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרושים/ות גננים/נות לקייטנה בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/06/2020 12:00 19/06/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרושים/ות גננים/נות לקייטנה בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/06/2020 12:00 19/06/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות רכז/ת לקייטנות הקיץ בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/06/2020 12:00 19/06/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס לתכנית נתיבים להורות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/06/2020 12:00 12/06/2020 12:00
דרוש/ה מנהל מחלקת אישורים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 05/04/2020 12:00 30/04/2020 00:00
דרוש/ה מנהל תחום מים  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 05/04/2020 12:00 30/04/2020 00:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עובד אחזקה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 27/02/2020 12:00 06/03/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ ה בודק בקשות להיתרי בניה   דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 20/02/2020 12:00 28/02/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת סבב בגני הילדים  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/02/2020 12:00 13/02/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה גננים/ות לקייטנת פסח בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/02/2020 12:00 23/02/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה                   דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/02/2020 12:00 11/02/2020 12:00
למרכזים קהילתיים גלבוע ( ע.ר) דרוש/ה גזבר/ית – חשב/ת דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 21/01/2020 12:00 25/01/2020 12:00
למרכזים קהילתיים גלבוע ( ע.ר) דרוש אם/אב בית אולם ספורט דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 21/01/2020 12:00 25/01/2020 12:00
​​​​​​​למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מורים/ות לתוכנית ניצנים בבתי הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 12/01/2020 12:00 20/01/2020 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ ה בודק בקשות להיתרי בניה דרוג: הנדסאים /טכנאים / מהנדסים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/01/2020 12:00 17/01/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה בית הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/01/2020 12:00 17/01/2020 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מ"מ גנן/ת לחל"ד לתוכנית ניצנים בגן ילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 02/01/2020 12:00 09/01/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 02/01/2020 12:00 09/01/2020 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת סבב בגני הילדים  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/12/2019 12:00 30/12/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה גנן/נת לתוכנית ניצנים בגן ילדים בהיקף משרה: שעתי  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/12/2019 12:00 30/12/2019 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום לפועל ניקיון ותברואה  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/12/2019 12:00 25/12/2019 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום באופן זמני  לנהג/ת איסוף אשפה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/12/2019 12:00 25/12/2019 12:00
חברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ דרוש/ה מנכ"ל/ית דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 12/12/2019 12:00 26/12/2019 12:00
מועצה אזורית הגלבוע דרוש/ ה בודק בקשות להיתרי בניה   דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 12/12/2019 12:00 20/12/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה ממלא מקום באופן זמני לנהג/ת איסוף אשפה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 10/12/2019 12:00 17/12/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ ה בודק בקשות להיתרי בניה  כללי חיצוני 06/12/2019 12:00 13/12/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה מ"מ לחל"ד מזכיר/ה בית הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 21/11/2019 12:00 28/11/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה מנהל אגף חינוך  העסקה בחוזה בכירים של מנהלי חינוך דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 31/10/2019 12:00 15/11/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ ה מ"מ בודק בקשות להיתרי בניה   דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/10/2019 12:00 31/10/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מורים/ מדריכים לתוכנית ניצנים בבתי הספר ברחבי המועצה  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/10/2019 12:00 31/10/2019
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה מזכיר/ה בית הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/10/2019 12:00 31/10/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת מחלקת שירותים חברתיים  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/10/2019 12:00 31/10/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מ"מ לתקופת חל"ד בהיקף משרה של 100% ( עו"ס לבית חם לנוער בסיכון-66%, ועו"ס מרחבי – 34%) דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 07/10/2019 12:00 13/10/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות במסגרת התוכנית "עיר ללא אלימות" מילוי מקום בתפקיד מדריכי מוגנות לבתי הספר ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 07/10/2019 12:00 13/10/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל יחידת חינוך העסקה בחוזה בכירים של  מנהלי חינוך דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 03/10/2019 12:00 11/10/2019 12:00
למרכז היום  "דורות בגלבוע"  דרוש/ה  מטפלת בחצי משרה כללי פומבי 22/09/2019 12:00 10/10/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג אוטובוס מחליף/ ממלא מקום דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 19/09/2019 12:00 27/09/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה  סייעות/ים בגני הילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 19/09/2019 12:00 27/09/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג אוטובוס מחליף/ ממלא מקום דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/08/2019 12:00 06/09/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/08/2019 12:00 06/09/2019 12:00
עו"ס מ"מ לתקופת חל"ד בהיקף משרה של 100%( עו"ס לבית חם לנוער בסיכון-66% ועו"ס מרחבי – 34%) דרוג עו"סים היקף משרה 50% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/08/2019 12:00 06/09/2019 12:00
עו"ס מ"מ לתקופת חל"ד בהיקף משרה של 100%( עו"ס לבית חם לנוער בסיכון-66% ועו"ס מרחבי – 34%) דרוג עו"סים היקף משרה 50% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/08/2019 12:00 06/09/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים בגני הילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 20/08/2019 12:00 27/08/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 20/08/2019 12:00 27/08/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות  נותני  שירות  עצמאיים מטפלים/ות באומנות בבתי הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 15/08/2019 12:00 23/08/2019 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה  גננים/ות לתוכנית ניצנים בגני הילדים  ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 15/08/2019 12:00 23/08/2019 15:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה עו"ס מרחבי היקף משרה 50% דרוג עו"סים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 15/08/2019 12:00 23/08/2019 15:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותני שירות  עצמאיים בתפקיד מרפא/ה בעיסוק למרכז לגיל הרך                            דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 15/08/2019 12:00 23/08/2019 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מ"מ לתקופת חל"ד בהיקף משרה של 100% ( עו"ס לבית חם לנוער בסיכון-66% ועו"ס מרחבי – 34%) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 15/08/2019 12:00 23/08/2019 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה גננים/ות לתוכנית ניצנים בגני הילדים ברחבי המועצה  דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 31/07/2019 12:00 07/08/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה גננים / ות דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 31/07/2019 12:00 07/08/2019 15:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אב בית / איש תחזוקה בבית הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 25/07/2019 12:00 02/08/2019
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עוזר חשמלאי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/07/2019 12:00 12/07/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה רכז/ת בתוכנית אור    דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 21/06/2019 12:00 28/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות  נותני  שירות  עצמאיים מטפלים/ות באומנות בבתי הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/06/2019 12:00 28/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותני שירות  עצמאיים בתפקיד מרפא/ה בעיסוק למרכז לגיל הרך                               דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/06/2019 12:00 28/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותני שירות עצמאיים בתפקיד קלינאי/ת תקשורת למרכז לגיל הרך דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/06/2019 12:00 28/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות  נותני  שירות  עצמאיים מדריכים/ות בתוכנית אור במסגרות החינוך בגיל הרך דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/06/2019 12:00 28/06/2019 12:00
לאשכול רשויות הגליל והעמקים דרושים: גזבר/ית, עוזר/ת מנכ"ל, רכז/תאדמניסטרטיבי/ת, מנהל/ת אגף סביבה כללי חיצוני 13/06/2019 12:00 24/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבועדרוש/ה פועל ניקיון ותברואה  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 10/06/2019 12:00 20/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/העוזר חשמלאי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פנימי 07/06/2019 12:00 14/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה  עו"ס קהילתי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 06/06/2019 12:00 14/06/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה מהנדס/ת הרשות   100% משרה  דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/05/2019 12:00 31/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס קהילתי היקף משרה 100% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/05/2019 12:00 31/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי היקף משרה 100% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/05/2019 12:00 31/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ההמנהל/ת מרכז השכלה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/05/2019 12:00 31/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל/ת היחידה לקידום נוער ברשות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/05/2019 12:00 31/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות ליחידה לקידום נוער עובדים/ות קידום נוער דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/05/2019 12:00 31/05/2019 12:00
 למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה וטרינר 65% משרה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/05/2019 12:00 31/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/05/2019 12:00 23/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס בחברה הערבית  תכנית יתד- מרחב תעסוקה + מעגל צעירים/צעירות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 08/05/2019 12:00 17/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי היקף משרה 100% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 08/05/2019 12:00 17/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות גננים/ות  לקייטנות הקיץ בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/05/2019 08:00 08/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות רכז/ת לקייטנות הקיץ בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/05/2019 08:00 08/05/2019 12:00
דרוש  מנהל/ת קהילה ביישוב אומן כללי חיצוני 21/04/2019 08:00 05/05/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג מפעיל-צמ"ה כבד, מכולות ודחסניות דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/04/2019 12:00 26/04/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 18/04/2019 08:00 26/04/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות במסגרת התוכנית "עיר ללא אלימות" מדריכי מוגנות לבתי הספר ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/04/2019 12:00 12/04/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג אוטובוס בהיקף : 100% משרה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 04/04/2019 12:00 12/04/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס בחברה הערבית תכנית יתד- מרחב תעסוקה + מעגל צעירים/צעירות דרושים למועצה אזורית הגלבוע 04/04/2019 12:00 12/04/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה  עו"ס קהילתי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 28/03/2019 12:00 05/04/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מזכיר/ה בית הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/03/2019 12:00 29/03/2019 12:00
דרושה לעו"ס רכז/ת תכנית מרחב תעסוקה איתור, יישוג וגיוס צעירים על רצף מצבי הסיכון. דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 14/03/2019 12:00 19/03/2019 12:00
   למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 08/03/2019 12:00 10/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 03/03/2019 12:00 10/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מדריכת בית למרכז "נתיבים להורות" דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/03/2019 12:00 08/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה רכז/ת למיזם תזונתי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/03/2019 12:00 08/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי ועו"ס למועדונית דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/03/2019 12:00 08/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/03/2019 12:00 08/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה רכז/ת רישוי עסקים בתחום איכות הסביבה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/03/2019 12:00 08/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה רכז/ת תעסוקה מרכז עוצמה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/03/2019 12:00 08/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת תוכנית ניצנים בחופשת הפסח דרושים/ות מורים/ות, גננים/ות, מדריכים/ות, רכזים/ות בבתי הספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 26/02/2019 12:00 10/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה אם בית למעדונית דרושים למועצה אזורית הגלבוע 21/02/2019 08:00 01/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מנהל מחלקת תחבורה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 21/02/2019 12:00 01/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מדריך/כה למעדונית – 50% משרה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 21/02/2019 12:00 01/03/2019 12:00
למרכזים קהילתיים גלבוע דרושים/ות מטפלים/ות למעונות יום כללי פומבי 28/01/2019 12:00 02/02/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה סייעות/ים בגני הילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/01/2019 12:00 29/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים בגני הילדים  ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/01/2019 12:00 29/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/הסייעות/ים מחליפות/ים לתוכנית מיל"ת בגני הילדים  ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 22/01/2019 12:00 29/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרושים/ות ליחידה לקידום נוער עובדים/ות קידום נוער 03/01/2019 12:00 11/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים בגני הילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/01/2019 12:00 08/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פנימי 01/01/2019 12:00 08/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים לתוכנית מיל"ת בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/01/2019 12:00 08/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מילוי מקום באופן זמני לתפקיד סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 31/12/2018 12:00 08/01/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה סייעות/ים בגני הילדים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/12/2018 12:00 30/12/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים בגני הילדים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/12/2018 12:00 30/12/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה סייעות/ים מחליפות/ים לתוכנית מיל"ת בגני הילדים  ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/12/2018 12:00 30/12/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה נהג אוטובוס מחליף/ ממלא מקום דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 10/12/2018 17/12/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרושים / ות   בודקי בקשות להיתרי בניה   דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/11/2018 12:00 07/12/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה רכז/ת יישובי לתוכנית ניצנים דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 29/11/2018 12:00 21/12/2018 12:00
למרכזים קהילתיים הגלבוע דרושים/ת מטפלות/ים למעונות יום דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 11/11/2018 15:00 17/11/2018
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מילוי מקום באופן זמני עו"ס מרחבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 20/09/2018 12:00 02/10/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה מילוי מקום באופן זמני לתפקיד עו"ס למיזם תזונתי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/09/2018 12:00 02/10/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע נדרוש/הנמילוי מקום באופן זמני לתפקיד עו"ס דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/09/2018 12:00 02/10/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרוש/ה  מילוי מקום באופן זמני לתפקיד עו"ס קהילתי צח"י (צוות חירום / חוסן יישובי) דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 16/09/2018 12:00 02/10/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה  מילוי מקום באופן זמני לתפקיד עו"ס קהילתי 16/09/2018 12:00 02/10/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ה  מזכיר/ה בית ספר דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 13/09/2018 21/09/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/דרושה אב בית/איש תחזוקה בבית ספר – יסודי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 24/08/2018 06:00 31/08/2018 12:00
למועצה אזורית הגלבוע  דרושים/ות  גננים/נות לתכנית ניצנים בגני הילדים ברחבי המועצה 16/08/2018 24/08/2018 12:00
למרכזים קהילתיים הגלבוע דרושים/ות ליחידה לקידום נוער עובדים/ות קידום נוער בקיבוץ גבע דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 08/08/2018 17/08/2018 12:00
למרכז היום  "דורות בגלבוע"  דרוש/ה אחראית מטבח וחדר אוכל. דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 23/07/2018 23/07/2018
ליחידה לקידום נוער גלבוע דרושים: מורה לתנ"ך (בגרות) למגזר היהודי | מורה לאנגלית (עד 5 יח' בגרות) למגזר היהודי | מורה לעברית (בגרות) – למגזר היהודי ולמגזר הערבי דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 05/07/2018 30/08/2018
למועצה אזורית הגלבוע עבור מרכז מעברים גלבוע ירדן– מרכז לקידום תעסוקתי למגזר הכפרי דרוש/ה עובד/ת סוציאלי קהילתי-תעסוקתי חיצוני 14/06/2018 22/06/2018
למרכז דורות בגלבוע דרוש/ה מטפל/ת מובילה ליחידה לאנשים עם דמנציה כללי חיצוני 18/03/2019 00:00
למועצה אזורית הגלבוע דרוש/ עו"ס קהילתי היקף משרה 100% דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 14/03/2019 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותני שירות עצמאיים בתחום פסיכולוג/ית התפתחותי לגילבוע – המרכז לגיל הרך דרושים למועצה אזורית הגלבוע חיצוני 01/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות נותני  שירות  עצמאיים מטפלים/ות באומנות/תנועה/מוזיקה דרמה ברחבי המועצה כללי פומבי 01/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרושים/ות נותני  שירות  עצמאיים מדריכים/ות בתכנית אור במסגרות החינוך לגיל הרך ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 01/07/2021 12:00
למועצה אזורית הגלבוע במסגרת התוכנית הלאומית 360 דרוש/ה נותנ/ת  שירות  עצמאיים רכז/ת למרכזי למידה  שכונתיים ברחבי המועצה דרושים למועצה אזורית הגלבוע פומבי 12:00 23/06/2021