מועצה אזורית הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 21/23- פיתוח הרחבת קיבוץ יזרעאל פומבי 24/04/2023 12:00 15/05/2023 12:00
מכרז 22/23 – השלמת תאורת רחובות בכפר נעורה פומבי 24/04/2023 12:00 15/05/2023 12:00
מכרז פומבי מס' 23/ 2023 - הפעלת מעונות יום ביישובי המועצה פומבי 21/04/2023 12:00 15/05/2023 12:00
מכרז 12/23 – כביש גישה בית עלמין חבר פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 13/23 – שדרוג תאורה במגרש כדורגל יעל פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 16/23 – השלמת תאורה במגרש כדורגל מוקיבלה פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 17/23 – שיפוץ מגרש כדורסל מולדת פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 18/23 – שיפוץ גן ילדים ברוש- קיבוץ תל יוסף פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
מכרז 19/23 – הקמת שצ"פ בישוב ניר יפה פומבי 21/03/2023 12:00 20/04/2023 12:00
07/23 – השלמת עבודות אינפילים – כפר  נעורה פומבי 02/03/2023 06:00 23/03/2023 12:00
מכרז 08/23 – הרחבה בישוב פרזון – 63 יח"ד(המכרז בוטל) פומבי 02/03/2023 06:00 23/03/2023 12:00
מכרז 09/23 – השלמת שלב ב'- חבר 96 יח"ד פומבי 02/03/2023 06:00 23/03/2023
מכרז 11/23 –השלמת עבודות תשתיות וסלילה – תל יוסף 26 יח"ד פומבי 02/03/2023 06:00 23/03/2023 12:00
מכרז 03/23-קרצוף וריבוד כבישים בישובי מוא"ז הגלבוע פומבי 05/02/2023 12:00 21/02/2023 12:00
מכרז 04/23- הכנת תב"ע להרחבת טייבה פומבי 05/02/2023 12:00 11/05/2023 10:00
מכרז פומבי מס' 5/23 לשירותי ייעוץ, ניהול תכנון, תכנון מפורט להרחבות ישובים במועצה אזורית גלבוע פומבי 31/01/2023 12:00 21/02/2023 12:00
מכרז 26/22 – השלמת עבודות פיתוח ותשתיות – מושב ברק (הרחבה) חיצוני 28/11/2022 12:00 22/12/2022 12:00
מכרז 27/22 – השלמת עבודות פיתוח ותשתיות – מושב מיטב (הרחבה) פומבי 28/11/2022 12:00 22/12/2022 12:00
מכרז 28/22 – השלמת עבודות פיתוח במפוצלים– ישוב נורית פומבי 28/11/2022 12:00 22/12/2022 12:00
מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/22 למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה, ניהול נכסי מועצה ומערכת מידע גיאוגרפית - GIS פומבי 19/09/2022 12:00 19/10/2022 12:00
מכרז 25-22 הפעלה וניהול מזנון חדר אירוח וחדר וי אי פי בהיכל הספורט גן נר פומבי 13/09/2022 12:00 06/10/2022 12:00
מכרז 24-22 - להקמת ותחזוקת מערכות לניהול השירות עבור מועצה אזורית הגלבוע פומבי 09/09/2022 12:00 25/10/2022 12:00
מכרז 20/22 - תחנת שאיבה לשפכים "יעל"- עבודות הנדסה אזרחית, חשמל, אספקה והתקנת ציוד אלקטרו מכני פומבי 31/07/2022 12:00 31/10/2022
מכרז 22-22 מתן שרותי אספקה התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לועדה לתכנון ובניה ניהול נכסי המועצה ומערכת מידע גיאוגרפית פומבי 27/07/2022 12:00 14/09/2022 12:00
מכרז פומבי 21/22: הזמנה להציע הצעות לחוגים, תחרויות, מופעים, אירועים ותיירות ופנאי במסלול המוטוקרוס הפעיל במועצה פומבי 25/07/2022 12:00 18/08/2022 12:00
מכרז 17/22 – שדרוג כבישים ומדרכת – כפר סנדלה פומבי 16/06/2022 12:00 14/07/2022 12:00
מכרז 18/22 – פיתוח צומת כניסה לישוב נורית פומבי 16/06/2022 12:00 14/07/2022 12:00
מכרז 19/22 – מערכת מיזוג אוויר – אולם ספורט עין חרוד פומבי 16/06/2022 12:00 14/07/2022 12:00
מכרז 10/22 - אספקה והתקנות הצללות בגני משחקים בגלבוע פומבי 30/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 11/22 - ביצוע פיתוח הכנת שטח בגני משחקים בגלבוע פומבי 29/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 09/22 - אספקה והתקנת דשא סינטטי בגני משחקים בגלבוע פומבי 29/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 08/22 - אספקה והתקנת מתקני משחק בגני משחקים בגלבוע פומבי 29/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 12/22 - מתן שירותי ניקיון באולמות ספורט של מועצה אזורית הגלבוע לשנת 2022 פומבי 23/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 02/22 - עבודות תחזוקת מערכת החשמל והתאורה בישובי מוא"ז הגלבוע פומבי 23/05/2022 12:00 24/08/2022 12:00
מכרז 06/22 – השלמת פיתוח מועדון נעורה פומבי 19/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 07/22 – בניית מעגל תנועה בצומת כניסה לקיבוץ חפציבה פומבי 19/05/2022 12:00 29/05/2022 12:00
מכרז 08/22- אספקה והתקנת מתקני משחק בגני משחקים בגלבוע פומבי 19/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 09/22 - אספקה והתקנת דשא סינטטי בגני משחקים בגלבוע פומבי 19/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 10/22 - אספקה והתקנת הצללות בגני משחקים בגלבוע פומבי 19/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מכרז 11/22 – ביצוע פיתוח הכנת שטח בגני משחקים בגלבוע פומבי 19/05/2022 12:00 12/06/2022 12:00
מועצה אזורית הגלבוע הזמנה להגיש הצעות מחיר  לשירותי קבורה וטהרה בבית עלמין חבר . פומבי 09/05/2022 12:00 19/05/2022 12:00
מכרז 04-22 - מכירת כלי רכב 08/02/2022 12:00 24/02/2022 12:00
מכרז 01/22- הקמת בית כנסת – מושב רמת צבי הארכת מועד הגשה פומבי 25/01/2022 12:00 06/02/2022 12:00
מכרז 01/22 – הקמת בית כנסת –מושב רמת צבי פומבי 02/01/2022 12:00 23/01/2022 12:00
מכרז 31/21 - ביטוח רכוש וחבויות לשנת 2022 פומבי 21/12/2021 12:00 11/01/2022 12:00
מכרז 03/22 - אספקה,שירות ואחזקה של מערכת ניהול,גבייה ורישום לארועים וחוגים פומבי 24/02/2022 12:00

מועצה אזורית הגלבוע - החברה הכלכלית הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע - החברה הכלכלית הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 04-22-ח הפעלת אטרקציות תיירות ואופציות לינה שונות למטרות נופש ופנאי פומבי 13/09/2022 12:00 19/10/2022 12:00
מכרז 03/22/ח-הפעלת אטרקציות תיירות ואופציות לינה שונות למטרות נופש ופנאי המתחם בריכות הדגים במרחב עמק חרוד פומבי 25/07/2022 12:00 18/08/2022 12:00
מכרז ח 22/02: אספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים פומבי 16/06/2022 12:00 01/08/2022 00:00
מכרז 01-22-ח להשכרת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות פומבי 02/01/2022 01/02/2022 12:00

מועצה אזורית הגלבוע - קולחי הגלבוע

מועצה אזורית הגלבוע - קולחי הגלבוע
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 20/23 - עריכת 2 תב"עות בנושא מוקדי תיירות - ספורט אתגרי,פנאי ונופש פומבי 30/03/2023 12:00 23/04/2023 12:00
מכרז מס' 01/23 ביצוע עבודות ניקוז ופיתוח - עין חרוד מאוחד פומבי 25/01/2023 12:00 21/02/2023 12:00

תוצאות מכרזים חזור למכרזים פעילים