דלג לתוכן העמוד

מכרז 31/21 - ביטוח רכוש וחבויות לשנת 2022

>>לעיון במסמך המכרז המלא לחצ/י

נא תשומת לבכם, חוברת המכרז (שפורסמה אתמול-26/12/21) הוחלפה לחוברת המצ"ב עם המועדים המעודכנים

>> לעיון והרדת מסך אישור ניסיון תביעות

שאלות הבהרה:

מכרז 31/21 - ביטוח רכוש וחבויות לשנת 2022