דלג לתוכן העמוד

מכרז 04-22 - מכירת כלי רכב

הנדון : מכרז פומבי מס' 04/22 מכירת כלי רכב מועצה אזורית הגלבוע מזמינה בזאת הצעות מחיר למכירת הרכבים הבאים :

רכב פרטי  : 

מס' רכב : 56-264-34

סובארו יפן XV

רכב : 4X4

שנת יצור 16/12/2015

בעלים קודמים 00

תוקף טסט עד 15/12/2022

עד היום 130,000 ק"מ.

רכב פרטי : 

מס' רכב 56-265-34

סובארו יפן XV

רכב : 4X4

שנת יצור 16/12/2015

בעלים קודמים 00

תוקף טסט עד 15/12/2022

עד היום 106,000 ק"מ.

פרטי גרור רכין : 

מס' רכב : 52-192-00

דגם א. חדאד    3.5   2 JH 

שנת יצור 23/05/1991

בעלים קודמים 00

תוקף טסט עד 15/05/2016 פג תוקף.

הזכיין מחויב בתשלום החוב במשרד רישוי משנת 2016 .

 

פרטי גרור רכין : 

מס' רכב : 732636

דגם ליפשיץ אל 4 

שנת יצור 27/11/1974

בעלים קודמים 00

תוקף טסט עד 13/11/2017 פג תוקף.

הזכיין מחויב בתשלום החוב במשרד רישוי משנת 2017

פרטי גרור פתוח : 

מס' רכב : 58-776-15

תוצרת אביב סוכנויות 

דגם 750H

שנת יצור 10/06/1998

בעלים קודמים 00

תוקף טסט עד 08/06/2022.

מותקן ריתכת עם מנוע בנזין לא תקינים.            

פרטי גרור סגור : 

מס' רכב : 62-325-15

תוצרת י. נגררים רמות 

שנת יצור 15/07/1998

בעלים קודמים 00

תוקף טסט עד 12/07/2022.

מותקן ארגז סגור.                   

פרטי טרקטור רגיל : 

מס' רכב : 19-155-36

תוצרת פולריס 

גדם A 50 RF

שנת יצור 05/02/2002

בעלים קודמים 00

תוקף טסט מושבת.

הנעה 6X6.

משא אשפה בדחס: 

מס' רכב : 66-425-72

משא אשפה בדחס

יצרן : מאן גרמניה

דגם :  4BL / 2X3206 . 26TGS

תיאור :  משה אשפה בדחס

           הספק מנוע : 360 כ"ס.

           משקל כולל : 28,000 ק"ג.

שנת ייצור : 2013 שנת עליה לכביש.

קילומטר נוכחי הוא 171,000 ק"מ.

רכב פרטי: 

מס' רכב : 56-263-34

סובארו יפן xv

רכב : 4x4

שנת יצור 16/12/2015

בעלים קודמים: 00

תוקף טסט עד 15/12/2022

עד היום 70,000 ק"מ

  • הגשת ההצעה לכל רכב לחוד.

  • ניתן לראות את הרכבים בתאריכים הבאים בלבד : 13.02.2022 עד 17.02.2022 בין השעות 09:00 – 12:00 ברחבת מח' התחבורה, מרכז יעל תענך.

  1. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי, על שם המציע בלבד, בסך 10% מערך ההצעה. למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי, כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.

  2. את מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה כשהיא סגורה ולהפקידה במסירה אישית {לא בדואר}, בתיבת המכרזים בבניין המועצה (קומה 3), לא יאוחר מתאריך 24.02.2022 שעה 12:00.

פתיחת תיבת המכרזים תיערך במשרדי המועצה (קומה 3- סגן ראש המועצה), בתאריך 24.02.2022 שעה 12:00. המציעים ראשים להיות נוכחים במועד פתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים.

  1. טל' לפרטים : זאהי זיאדאת, קצין בטיחות בתעבורה 050-4077895.