דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי דו שלבי מס' 22/22 למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה, ניהול נכסי מועצה ומערכת מידע גיאוגרפית - GIS

לעיון במסמכי המכרז:

נוסח פרסום מכרז מתן שירותי אספקה התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה המקומית לתכנון ובניה